Profesjonalne kadry i płace

Krajowy rynek daje ogromnie duży wybór kursów zajmującymi się liczeniem zasobów ludzkich. Kurs kadry i płace od początku kierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy albo pracują w innych działach i chcieliby poznać, pogłębić lub uaktualnić wcześniej nabytą wiedzę z dziedziny kadr i płac. Cechą charakterystyczną kursów oferowanych na rynku jest charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który daje nabycie mocnych podstaw do podjęcia zatrudnienia w działach kadry i płace bez konieczności dodatkowego zdobywania zagadnień w owym zakresie. Osobom nie posiadającym wcześniej styczności z działem kadr i płac proponowane są intensywne kursy obejmujące dużo godzin praktyki i teorii. W większości szkoleń kursu kadry i płace osoby otrzymują wszystkie podstawowe materiały szkoleniowe czyli książkę "Prawo pracy" dodatkowo: akty prawne, takie jak: ustawy, rozporządzenia, komunikaty dotyczące prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych dodatkowo otrzymują Kodeks pracy oraz zadania i przykłady z "życia Kadrowca" a także realistyczną dokumentację kadrową i płacową oraz programy CD na których trenują zdobytą wiedzę teoretyczną. Zazwyczaj wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu. Uczniowie bazują na programach księgowych. Często program jest dostarczany wraz z rozgałęzionym zestawem elementów płacowych. Wgrany w program interfejs umożliwia pełną swobodę w definiowaniu dodatkowych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami ustalającymi zależności od czasu i stażu pracy, absencji, albo też danych zgromadzonych w ewidencji kadrowej. Oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej umożliwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz ma pełną gamę raportów przesyłania danych dokumentów zanoszonych do ZUS i deklaracji podatkowych. Oprogramowanie ma funkcje zbiorczego wprowadzania danych, które skutecznie przyspieszają wprowadzanie danych dla niektórych grup pracowników. Większa ilość oferowanych kursów kadry i płace oferuje ponad 60 godzin zzajęć praktycznych z zakresu rachunkowości na których uczą poruszania się po programach finansowych. Kursy te obejmują autentyczne zdarzenia kadrowe gdyż pracuje się na legalnych dokumentach opartych na prawdziwych przedsiębiorstwach. Niektóre firmy szkoleniowe udostępniają prywatne stanowisko komputerowe podczas trwania całego szkolenia. Wykładowcami w placówkach są osoby z wykształceniem wyższym Ekonomicznym lub po Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, często po studiach podyplomowych i doktoranckich o kierunku prawo pracy. Większość nauczycieli ma długoletnie doświadczenie w dziedzinie kadr i płac w spółkach z polskim lub zagranicznym kapitałem, w biurach rachunkowych lub agencjach pracy tymczasowej, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z zakresu różnorodnych branż, zdobytą na wielu płaszczyznach. Mile widziane jest gdy ilość ludzi w grupie nie przekracza 12 uczniów gdyż daje to lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Nauczyciele służą dodatkowo pomocą w ramach konsultacji po lekcjach. Najbardziej prestiżowe kursy kończą się egzaminem, który obejmuje część praktyczną czyli zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik i e-PFRON oraz teoretyczną czyli pytania z Prawa Pracy i zasad naliczania wynagrodzeń. W przypadku szkoleń obejmujących tylko i wyłącznie zagadnienia praktyczne, egzamin końcowy będzie dotyczył również tylko tego zakresu. Po zdanym egzaminie uczeń dostaje dyplom z oceną wraz z zaświadczeniem na tematkursu wydawany na druku MEN. Na dyplomie wyszczególniony jest skrupulatnie zakres nabytych podczas kursu kryteriów wraz z odpowiadającą im ilością godzin. Ta Owa wiadomość z pewnością będzie niezbędna dla przyszłego pracodawcy.