Agencja zatrudnienia Poznań

Zatrudnionemu tymczasowo należne jest prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy na jednakowych regułach jak przewidziane dla pracowników zatrudnionych bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej Poznań. Obowiązki pracownika, którego wynajmuje agencja zatrudnienia Poznań są takie same jak innych pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Pracownik zatrudniony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Poznań jest obowiązany wykonywać swoją pracę rzetelnie i starannie oraz stosować się do nakazów przełożonych, które dotyczą powierzonej pracy. Naturalnie polecenia zwierzchników muszą być zgodne z regulacjami prawnymi oraz umową o pracę. Pracownika tymczasowego zwłaszcza obowiązuje przestrzeganie regulaminu oraz terminu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Ponadto ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i tajemnicy pracy ustalonej w odrębnych przepisach. Pracownika obowiązują również zasady współistnienia społecznego z zakładzie pracodawcy. Pracownika tymczasowego obowiązuje także troska o wizerunek zakładu pracy oraz ochrona jego dobytku. Oprócz tego zatrudniony nie może ujawniać informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na krzywdę. Pracownik, którego zatrudnia agencja zatrudnienia Poznań ma określone uprawnienia, jakie są regulowane są przez przepisy prawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy posiada prawo do równorzędnego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia oraz innych warunków pracy w porównaniu do innych pracowników przyjętych przez tego samego pracodawcę. Jeśli pracownik wykonuje pracę w czasie dłuższym niż 6 tygodni ma on prawo do dostępu do szkoleń zwiększających kwalifikacje zawodowe. Pracownik tymczasowy zaangażowany przez agencję zatrudnienia Poznań posiada również prawo do przerwy wypoczynkowej w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji tego samego pracodawcy.