Agencja pracy Poznań

Pracobiorca, którego zatrudnia agencja pracy Poznań posiada ustalone uprawnienia, jakie są regulowane są przez przepisy o wynajmie pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy ma prawo do równorzędnego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w porównaniu do pozostałych pracowników przyjętych przez tego samego pracodawcę. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w terminie dłuższym niż 6 tygodni ma on prawo do dostępu do kursów zwiększających umiejętności zawodowe. Pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy Poznań posiada uprawnienia do przerwy wypoczynkowej w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy. Pracownikowi tymczasowemu należne jest prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy na identycznych regułach jak przewidziane dla pracowników zaangażowanych bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej Poznań. Obowiązki pracownika, jakiego wynajmuje agencja pracy Poznań są jednakowe jak innych pracowników zatrudnionych przez danego pracodawcę. Pracownik zatrudniony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Poznań jest obowiązany wykonać powierzoną pracę sumiennie i skrupulatnie oraz stosować się do nakazów przełożonych, które dotyczą powierzonej pracy. Oczywiście polecenia przełożonych powinny być zgodne z przepisami prawa oraz umową o pracę. Pracownika tymczasowego w szczególności obowiązuje przestrzeganie regulaminu i terminu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Ponadto istotne jest poszanowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tajemnicy pracy określonej w innych przepisach. Pracownika obowiązują także normy współistnienia społecznego z zakładzie pracodawcy. Pracownika tymczasowego obowiązuje też dbanie o dobro zakładu pracy oraz ochrona jego dobytku. Oprócz tego zatrudniony nie może ujawniać informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na krzywdę.